top of page
Search

Leia oma sisemine kunstnik


Mis assotsiatsiooni tekitab Sinu jaoks sõna “kunst”? Mõtisklesin selle peale ja leidsin, et minu jaoks on kunst selle looja ehk siis kunstniku sisemise ja sügavama olemuse väljendus just sellele isikule sobival viisil.Kunsti on püütud aegade algusest kuidagi raamistada ja defineerida, klassifitseerida ning analüüsida. Kuid siiski jääb see alati müstiliseks väljendusvormiks, kuna iga inimese hing on eriline ja unikaalne ning soovib väljenduda talle eriomaselt.

Leidsin interneti avarustest ühe definitsiooni sõnale kunst, mis minu arvates päris hästi edasi andis selle sisu. 

Sõnaraamatus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary öeldakse, et kunst on „meisterlikkuse ja loova fantaasia teadlik kasutamine, eriti just esteetiliste objektide loomisel”.

Ehk et kunsti loomisel on kunstnik leidnud üles oma loova energia ning selle meisterlikult edasi andnud mingil kujul. Samas jätab selle mõiste lugemine üsnagi vabad käed tõlgendamaks, mida siis kunstina käsitleda võib või on lubatud. See võib olla tegelikult ju ükskõik mis. Miks tavatseme tihti mõelda, et kunstnik on tingimata inimene, kes on omandanud vastava hariduse, kelle kodu on nagu ateljee maast laeni täis erinevaid teoseid ja taieseid, kes oma loodut kindlasti näitusel eksponeerib jne. 

Minu arvates võiks kunstnik olla iga üks, iga inimhing tänavalt või kohvikust või kauplusest. Märgiline siinjuures on lihtsalt see, et ta on kontaktis oma loomingulise poolega ning väljendab seda mingil moel. Sisemine kunstnik on peidus meis kõigis.

Kunst on elada harmooniliselt oma sisemusega. Ja kui sisemus on paigas, siis loksub selle tulemusel paika ka väline. 

Kunst on märgata, mis vajab korrigeerimist iseendas, aga mitte teistes. Selleks on meile aga abiliseks peegeldus - pilt, mis kajab meile vastu teistelt inimestelt. Näiteks oluline on panna tähele, kuidas teised minuga käituvad või märgata, mis mind ennast häirib kellegi juures või endast välja viib. Näha mingeid seaduspärasusi või korduvaid mustreid käitumises ja suhtumises. Need detailid kingivad meile olulist infot meie enda kohta ja annavad vihjeid, kuidas jõuda harmoonilisema olemuse juurde. Vastutasuks saame millegi väga erilise osaliseks - jõuame lähemale iseendale ja õpime tundma seda enda elus kõige olulisemat inimest - iseend. Siis aga hakkab avanema süda ja pääseb valla looming. Sisemine kunstnik avab silmad ja sirutab tiivad.

Julgustan südamest igaüht, kes seda veel teinud ei ole, asuma vägevale teekonnale leidmaks oma sisemine kunstnik. Leidmaks see miski eriline siin elus ja selles kehastuses, mis paneb Su südame põksuma, mis tekitab Sinus elujanu, paneb pisarad silmist voolama ja külmavärivad üle keha jooksma. Mis täidab Sind tõeliselt ja paneb tundma, et oled kodus. Leidma ta ning looma kontakti temaga, sest teie omavaheline side saab olema midagi erilist. See kingib elule juurde palju uut kvaliteeti, enesearengut ning üllatab kõige sellega, milleks Sa arvasid end mitte suuteline olevat.

Meil kõigil on olemas see SEE. Kui inimene on selle leidnud, siis tavatsetakse öelda, et ta on õnnega koos ja käib oma südameteed.

Meil kõigil on siin maailmas mingi varjatud anne ja eesmärk. Paljud meist juba on leidnud selle, paljud meist on alles teel. See miski kingib väärtust meie maailmale ja kaasinimestele. See inspireerib, see miski võib olla tegelikult ükskõik mis - kas laulmine, tantsimine, kirjutamine, tervendamine, loomadega tegelemine, heategevus. Igal juhul on see Sinu ja see tuleb Sul suurepäraselt välja.

Olles veel otsingutel, siis leidmisel võib abiks olla märkamine, milles ma olen lihtsalt nii hea, et ma ei pea punnitama? Mida ma väga teha tahan, kui mul näiteks on vaba hetk? Mis annab mulle jõudu ja laeb mind energeetiliselt? Just mida tehes olen täis tänutunnet puhtalt selle eest, et seda teha saan..? Ja küsimusele, kas olen sammumas õiges suunas, võib jaatavaks vastuseks lugeda ka näiteks, kui on suurenenud sisemine rahusolemine, vähenenud emotsioonide üles-alla hüplemine, on tekkinud sõnuseletamatu õnne- ja kindlustunne sees.

See kvaliteet on kindlasti unikaalne ja iseloomulik just Sinule. See peegeldab just Sinu hinge sügavamat olemust, seda ei saa võrrelda kellegi teisega, sest iga hing on eriline omamoodi. Iga üks meist väljendab oma hinge olemust talle eriomasel viisil.

Kui oleme leidnud oma erilise ande ja kingituse, mida maailmaga jagada, siis avaldubki meie sisemine kunstnik. Ja nii võib kunstiks muutuda iga samm meie igas päevas - see, kuidas teen süüa. See kuidas kaunistan valminud toidu maitserohelisega. See, kuidas riietun. See, kuidas hingan värskust oma kopsudesse metsas. See, kuidas vaatan sügavalt oma armsamale silma. See, kuidas rüüpan teed, räägin, mida mõtlen, kuidas astun jne jne. Iga detail meie elus omandab tähenduse ja ilu. Kui me seda vaid soovime. Meis tärkab ilumeel, soov luua ja soov oma loodut jagada.

Ja me teeme seda iseenda pärast, mitte kellegi teise jaoks - mitte, et kellelegi meeldida, kellelegi head meelt teha või muljet avaldada. Me teeme seda, sest meie hing vajab väljendust ja otsib seda igast võimalikust hetkest. Ja see on lihtsalt imeline, kui tänu sellele saab ka keegi teine inspireeritud, toetatud, energiast laetud.

Sisemine kunstnik on sündinud ja temas põleb vastupandamatult soov siin maailmas elada ja oma loodut jagada..


Elo

54 views0 comments

Comments


bottom of page